Het totale aantal passanten in winkelstraten tot half mei is met 15% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook over meerdere jaren gemeten is er een enorme terugloop. Dat blijkt uit cijfers van CityTraffic.

Afgelopen jaar stond de CityTraffic Index in de periode van 1 januari tot half mei op gemiddeld 93. Het indexcijfer zakte in dezelfde periode in 2013 tot gemiddeld 79 punten.

“We zien een negatieve trend ten opzichte van vorig jaar in het aantal passanten in winkelgebieden vanwege mogelijkerwijs het slechte weer in combinatie met de economische crisis. Na bestudering van de zwakkere zomermaanden van 2012, zouden we deze achterstand komende weken in kunnen lopen. Of dat inderdaad het geval is, zullen we in mei en juni weten”, zegt directeur Huib Lubbers van CityTraffic.

Daarnaast speelt ook het veranderende koopgedrag van consumenten een rol in het verminderde aantal passanten in winkelstraten.

“Consumenten oriënteren zich minder in winkels maar doen dat voornamelijk op het internet. Veel klanten bereiden hun keus goed voor en gaan gericht naar de winkel toe. Uit onderzoek van H&M blijkt bijvoorbeeld dat consumenten die zich vooraf hebben georiënteerd op de website, twee keer meer producten kopen dan iemand die dat niet heeft gedaan. Vandaar dat de daling in de bezoekersaantallen niet direct tot dito omzetverlies hoeft te leiden. Voor de winkelier betekent dit een hogere productiviteit en zou men meer aandacht kunnen geven aan de bezoekers. Hun koopintenties zijn immers hoger dan voorheen.”