Donderdag 8 maart jl. vond ons werkatelier ‘Privacyproof passantentellen’ plaats. Door middel van drie lezingen werden de toehoorders op de hoogte gebracht van diverse privacy-aspecten op het gebied van het tellen van passanten door middel van wifisignalen.

Alexander Singewald van privacy.nl trapte af met een verhaal over de regelgeving rondom privacy en wifitellen. Er gaat de komende tijd nogal wat veranderen, omdat er twee nieuwe verordeningen in aantocht zijn: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei a.s. in werking treedt, en de Verordening Privacy en Electronische Communicatie (VPEC/RPEC), waarvan nog onbekend is wanneer hij van kracht wordt. Niet alleen het begrip ‘persoonsgegeven’ wordt straks anders gedefinieerd, ook de voorwaarden waaraan het verzamelen van data moet voldoen, worden aangepast. Aan het eind van zijn betoog kon Alexander voorzichtig vaststellen dat de nieuwe wetgeving voldoende ruimte lijkt te bieden om op een goede manier passanten te (blijven) tellen.

Huib Lubbers van Bureau RMC legde uit hoe de techniek van het tellen van voorbijgangers werkt en hoe de privacy van de voorbijgangers daarbij gewaarborgd blijft. Ook liet hij zien op elke wijze de voorbijgangers geïnformeerd worden dat ze geteld worden.

Tot slot liet Jeannot Waisvisz van de gemeente Leiden zien hoe het gemeentebeleid op het gebied van privacy en passantentellen tot stand is gekomen. Er is steeds meer behoefte aan data om beleid te toetsen en te maken. Het dilemma is echter dat de gemeenteraad en inwoners van de stad andere prioriteiten en eisen hebben. Ook zijn er geen instanties die de gemeente kunnen ondersteunen bij het vormgeven van hun privacy-beleid. Zijn verhaal leidde tot veel herkenning bij andere aanwezige gemeentes.

Alle drie de lezingen riepen, zoals verwacht, veel vragen op. Vandaar dat de deelnemers na de pauze met hun vragen terecht konden aan een juridische, bestuurlijke of technische tafel. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt en zelfs tijdens de lunch werd er druk doorgepraat.

Klik hier voor foto’s van het werkatelier.