10 juli 2015 – Maandagavond is een nieuwe stap gezet richting een toekomstbestendig winkellandschap in de Leidse regio, met de presentatie van de Retailvisie Leidse regio 2025. Alle zes gemeenten (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk) waren tijdens deze presentatie aanwezig.

Wat startte met een zomeravondgesprek in augustus 2014, leidde na een intensieve samenwerking tussen Retail Management Center, de zes gemeenten en de koepels van ondernemingsverenigingen tot bestuurlijke overeenstemming op regionaal niveau eind juni 2015.

RMC heeft hiervoor de Retailvisie Leidse regio 2025 opgesteld, die aansluit op het meerjarenplan van de overheid om het winkellandschap toekomstbestendig te maken. De oplossing voor de Leidse regio werd ook hier gezocht in een regionaal samenhangend geheel waarbij letterlijk over gemeentegrenzen heen gestapt is, en waarbij de regionale economie voorop staat.

RMC heeft voor 41 winkelgebieden het primaire verzorgingsgebied in kaart gebracht. Om een onderlinge vergelijking te maken is het DNA van de winkelgebieden geanalyseerd, is objectieve data beoordeeld en zijn actuele bezoekersstromen onderzocht. Dit leidde tot een vernieuwde detailhandelsstructuur voor 2025 met minder, maar sterkere winkelgebieden. Dat dit het einde betekent voor een aantal winkelgebieden is helaas onvermijdelijk. De gemaakte keuzes komen uiteindelijk de overige winkelgebieden ten goede en zorgen voor een regionaal evenwichtig aanbod.

Om sterkere en toekomstbestendige winkelgebieden te creëren, ligt de focus voor de winkelgebieden in de detailhandelsstructuur op de functie die ze hebben voor de consument. De regio telt straks een aantal ‘recreatieve winkelgebieden’ waar de consument komt voor ontspanning en vermaak. Er zullen een aantal ‘doelgerichte winkelgebieden’ zijn waar de consument oriënteert en doelgerichte aankopen doet. Voor de dagelijkse boodschappen heeft de consument diverse boodschappenwinkelgebieden tot zijn beschikking.

Zo ontstaan er sterke winkelgebieden met een duidelijke identiteit waar klanten graag komen, ondernemers nieuwe initiatieven nemen en werknemers loopbaanperspectief hebben.

De breed gedragen Retailvisie is het resultaat van een geïntegreerde aanpak waarbij de onderzoekers ervoor gekozen hebben om de resultaten van data-analyses voortdurend met ondernemers en bestuurders te bespreken en stapje voor stapje gezamenlijk aan een visie te bouwen. Zo zijn de uitspraken over winkelgebieden al in een vroegtijdig stadium gedeeld en wordt de Retailvisie Leidse regio 2025 breed gedragen door ondernemers en bestuurders. Een innovatieve aanpak die goed uitpakt voor de Leidse regio.

De visie wordt uiteindelijk aan alle gemeenteraden aangeboden ter vaststelling. De Retailvisie Leidse regio 2025 en de oplegnotitie zijn te vinden op www.economie071.nl/retailvisie.


Retailvisie in de media

Sleutelstad interview met wethouder Robert Strijk – 1 juli 2015
Unity TV
 – 7 juli 2015
Leidsch Dagblad – 7 juli 2015
Omroep West – 7 juli 2015