Retail is toe aan nieuwe distributievormen die beter ingaan op de belevingswereld(en) van de consument en waarbij gebruik wordt gemaakt van alternatieve keten- en verdienmodellen.

In het gebruikelijke retailmodel worden winkels, verkooppunten geopend waar consumenten kunnen zien, voelen en proberen, waar lokale verkoopvoorraden zijn en waar direct wordt afgerekend en kan worden geleverd. U zult dit zeker herkennen.

Retail is toe aan nieuwe distributievormen. De rol en toegevoegde waarde van de winkel dient steeds verder naar een belevingswereld te groeien waar de consument veel varianten kan zien, voelen en proberen en, als gewenst, direct kan kopen = afrekenen. In deze hedendaagse vorm neemt de klant zijn aanschaf niet direct zelf mee naar huis maar wordt deze snel (= binnen max. 2 dagen) afgeleverd. Deze levering hoeft zeker niet door de verkopende detaillist te worden uitgevoerd. Ook een groothandel of de relevante leverancier kan deze taak op zich nemen.

Wat zijn de voordelen: – Meer ruimte voor meer varianten in de winkel: het concrete belevingsmoment voor de consument, zonder dat ruimtebeslag of (voorraad) kapitaalbeslag in de winkel toeneemt. – Afname van lokale (winkel)voorraden die vaak voor een aanzienlijk deel bestaan uit ‘verkeerde’ kleuren, maten, varianten. – Minder (gedwongen) afprijzen, minder derving, marge winst, … – Meer collectie wisselingen op de winkelvloer, hogere attractiewaarde voor consumenten. – Gelijkblijvende of waarschijnlijk toegenomen kans dat de juiste variant beschikbaar is en snel (= binnen max. 2 dagen) op door consument gewenste locatie geleverd kan worden. Wat zijn de uitdagingen: – Samenwerking tussen detaillist en groothandel / fabrikant – Aangepast wederzijds verdienmodel dat is gebaseerd op afname van integrale ketenkosten en alternatieve verdeling van de opbrengsten (wel winnaars, geen verliezers) – Wederzijds begrip voor ieders individuele positie en (potentieel) toegevoegde waarde ten opzicht van de consument

Doet dit opgang voor alle segmenten, productgroepen op dit moment? Niet alle segmenten of productgroepen zullen zich (binnen praktische termijn) hiervoor lenen. • Analyseer en evalueer of uw assortiment(delen) potentie hebben [hulp nodig? – contact]. • Analyseer en evalueer of u met uw leveranciers tot alternatieve verdien- en afreken afspraken kunt komen [hulp nodig? – contact].

Idee-fixe of verbeelding? In de virtuele, webwereld zijn duidelijke voorbeelden te zien van realisatie, stapsgewijs, uitgevoerd door Wehkamp en nu ook Bol. Zij zijn winkel en afrekenpunt voor spullen van bijvoorbeeld C&A, Beter Bed en elektronica leveranciers, die direct door de leverancier aan klant worden afgeleverd. Stelt u dat model maar eens in de reële, bakstenen wereld voor.

Afwachten tot een ander het doet en een voorsprong heeft genomen of zelf initiatief nemen om vooraan bij de klant te (kunnen) staan? Beleef het!

Michel van Wijk – senior consultant Retail Management Center