Hoewel veel retailondernemers het belang van duurzaamheid inzien, wordt in bestaande retailvestigingen relatief weinig geïnvesteerd in verregaande energiebesparing. Om dit te stimuleren, stelt Energiesprong in het kader van het innovatieprogramma ‘Retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal’ ruim € 1 miljoen ter beschikking. De inzet van dit innovatieprogramma is een besparing van minimaal 50% op primaire energie ten opzichte van het huidige gebruik.

Het innovatieprogramma bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de technische onderbouwing. Hiervoor is een totaalbudget beschikbaar van € 60.000, voor maximaal 6 deelnemers. De inschrijving voor dit onderdeel opent op 4 juni 2012 en loopt tot uiterlijk 3 juli 2012.

Het tweede onderdeel is de uitvoering van duurzame renovatieprojecten. Hiervoor is in totaal € 1 miljoen beschikbaar, te verdelen over maximaal 6 deelnemers. Dit budget wordt verdeeld over projectplannen voor vestigingen in drie verschillende categorieën:
• tot 250 m² wvo (winkelvloeroppervlak): in totaal € 100.000 voor 2 projecten;
• 250 tot en met 1.000 m² wvo: in totaal € 300.000 voor 2 projecten;
• meer dan 1.000 m² wvo: in totaal € 600.000 voor 2 projecten.
De inschrijving voor dit onderdeel opent op 3 september 2012 en loopt tot uiterlijk 6 november 2012.

Voor beide onderdelen van de innovatieregeling geldt dat de volgorde van binnenkomst bepalend is. Als op één datum meerdere aanvragen binnenkomen, wordt de beste aanvraag geselecteerd. Hierbij wordt gekeken naar het opschalingspotentieel, de slagingskans van het renovatieplan en het verhuurperspectief van de vestiging.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich desgewenst voor beide onderdelen inschrijven. Energiesprong roept partijen op om deel te nemen aan deze regeling.

Meer informatie
Op www.energiesprong.nl is onder ‘Nieuwe oproepen’ meer informatie te vinden over de innovatieregeling ‘Retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal’. Hier leest men onder andere welke partijen voor financiële ondersteuning in aanmerking komen, welke documenten nodig zijn om in te schrijven, hoe men inschrijft voor de informatiebijeenkomsten op 7 en 21 juni én waar men de aanvraag kan indienen. Ook is hier de complete uitleg van de regeling te downloaden .