In de rubriek ‘Stad belicht’ worden de cijfers van een stad uitgelicht en geduid. Dit keer: Rotterdam.

In de Nationale Winkelindex worden gemiddelde druktecijfers in 2021 per week vergeleken met de gemiddelde weekdrukte in 2019. Het indexcijfer geeft dus het percentage van de drukte ten opzichte van 2019 weer.

In bovenstaande grafiek is te zien dat de winkelindex van Rotterdam zeer evenredig verloopt met de Nationale Winkelindex: de cijfers hebben een correlatie van 0,97. De lage cijfers in het eerste kwartaal van 2021 zijn te verklaren door de strenge coronamaatregelen waaronder de winkelsluiting. In week 9 en week 16 zijn deze maatregelen versoepeld, dit is terug te zien in een stijging van de drukte.
Dat de Rotterdamse index vanaf week 18 licht onder het nationale gemiddelde ligt, lijkt enerzijds te verklaren door het wegblijven van toeristen in de grote steden en anderzijds omdat er meer gericht gewinkeld werd. Passanten kwamen niet meer naar de grote steden om te gaan ‘ funshoppen’. De Nationale Winkelindex wordt bovendien bepaald door alle steden met meer dan 50.000 inwoners. De kleinere steden hebben tijdens de pandemie minder last gehad van de sterk teruglopende passantenaantallen. Er zijn in deze steden meer essentiële winkels gevestigd in het centrum en men winkelde tijdens de pandemie het liefst dicht bij huis, waardoor de grotere steden de regionale shoppers misten. De veerkracht van grote steden is ook weer groter waardoor de drukteaantallen weer snel op peil komen zodra de beperkingen verdwenen zijn.

Bij het vergelijken van Rotterdamse NWI 2020 met de cijfers uit 2021 zijn logische verschillen te zien. Vooral de laatste weken zien we een herstel van winkeldrukte, net toen de besmettingen en de maatregelen toenamen. Vorig jaar zagen we een forse toename van de drukte rondom Black Friday, waarna de winkels in december op last van de overheid werden gesloten. Hoe de drukte zich de komende maanden zal ontwikkelen in de binnenstad van Rotterdam, onderzoeken wij voor u op dagelijkse basis.

Wilt u elke week op de hoogte zijn van het actuele druktebeeld in Nederland? Met de nationale Shopping Index weet u voortaan elke maandagochtend hoe druk het precies was in de winkelstraten in de week ervoor. Elke dag uitgesplitst met weer– en neerslaginformatie. We houden de actuele trend van het jaar voor u bij.  Klik hier voor meer informatie en probeer nu 1 maand gratis.