De afgelopen maanden heeft RMC er een aantal nieuwe klanten bij gekregen en daar zijn wij reuze trots op. Onder andere de gemeentes Goes, Vlissingen, Hengelo en Zeist hebben voor het meten van passanten met behulp van onze telpunten gekozen. Ook winkeliersverenigingen kiezen voor RMC, zoals bijvoorbeeld recent DoeMere in Almere dit heeft gedaan. Dit betekent dat we in steeds meer winkelgebieden precies kunnen zeggen hoeveel passanten er zijn, hoe lang ze er verblijven, of ze er terugkomen en wie er nieuw is,.
Ook bestaande klanten weten ons steeds meer te vinden met nieuwe vragen over de passantenaantallen en hoe die zich verhouden tot hun bezoekers en omzet. Zo kunnen zij beter sturen op filiaalniveau en kosten besparen op personeel en locaties. Met onze objectieve passantendata worden steeds meer samenwerkingen gesmeed en kunnen wij beter voorspellen wat de toekomst gaat brengen.
Wilt uw weten wat RMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.