Op donderdag 28 januari organiseerde Bureau RMC samen met Event Safety institute het Webinar “Een veilige binnenstad in 2021

Zowel Bureau RMC als Event Safety institute blikten terug op de lessen van 2020 en keken vooruit naar de mogelijkheden en oplossingen rondom druktebeheersing in 2021. Na de presentaties van Bureau RMC en ESI werd aan de hand van stellingen het gesprek voortgezet tussen de deelnemers en de professionals van Bureau RMC en ESI. 

Uit de presentaties en de gesprekken bleek dat het belang van gedegen samenwerking tussen de stakeholders in de binnenstad van cruciaal belang is voor effectieve druktebeheersing. Het blijkt nogal eens een uitdaging om met alle stakeholders dezelfde kaders te stellen bij het gezamenlijke doel van een veilig gebied voor verblijf en winkelen. Objectieve informatieverstrekking door middel van telsensoren kan helpen om de communicatie tussen stakeholders te verbeteren. De stakeholders kijken naar dezelfde objectieve informatie en met realtime druktemeters kan er direct worden gestuurd bij situaties waarbij veiligheid door drukte in het geding komt. Drastische maatregelen van het sluiten van een winkelgebied kunnen op deze manier voorkomen worden. Afstemming tussen de stakeholder over de kaders en drempelwaarden bij objectieve druktewaarnemingen is hierbij van groot belang, evenals het voorbereiden van de maatregelen die per scenario moeten klaarstaan.  

We kijken terug op een geslaagd Webinar en we zijn van plan een soortgelijk Webinar op korte termijn nogmaals te organiseren. 

Heeft u interesse om deel te nemen aan ons volgende Webinar, of wilt u meer informatie over de realtime druktemeters van Bureau RMC en opleiding of advies van ESI? Neem dan contact met ons op via:  

info@RMC.nl of  info@ESI.NL