Op veel plekken in het land worden elk jaar traditioneel vogels geteld. Zo ook aan de Waddenzee. Hier is geconstateerd dat de aanwezigheid van mensen de vogels aanzienlijk kan verstoren. Nu is de vraag: wat is de omvang van dit probleem? En hoe krijgen we zicht op het aantal mensen dat zich in het gebied bevindt?

Mensen tellen

Al enige tijd wordt in het waddengebied onderzoek gedaan naar de kustvogels en de kwaliteit van de kolonies. Naast het bestuderen van de vogels, wordt sinds kort ook gekeken naar de mate van verstoring door de mens op de kwaliteit van deze vogelpopulatie. Zonder dat wandelaars het in de gaten hebben, kan het benaderen van de vogels verstorend werken voor de vogels. De vogels vliegen op, beïnvloeden elkaar en grote hoeveelheden vliegen op om vervolgens verderop te dalen op een rustigere plek.

Om beter te weten hoe mens en dier elkaar beïnvloeden worden zowel vogels als mensen geteld. Waar de tellingen van het aantal vogels met behulp van de camera en handtellingen worden verricht, wordt het aantal mensen in de buurt van de vogels sinds kort door sensoren van Bureau RMC gemonitord.

Om beter te weten hoe mens en dier elkaar beïnvloeden worden zowel vogels als mensen geteld.

Meetstations

Bureau RMC heeft vier meetstations geplaatst die het aantal passanten continu telt. De dagelijkse tellingen worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de menselijke verstoring van de kustvogels.

De meetstations worden voorzien van stroom door een zonnepaneel en zijn uitgevoerd met een 4G router. Hierdoor is het mogelijk op elke plek passanten te tellen waar men maar wil: in het bos, in de duinen, op fietspaden of parken.

 

Slim inzicht in drukteaantallen

De oplossingen van Bureau RMC zijn smart en innovatief en geven inzicht in drukteaantallen, waar voorheen moest worden vertrouwd op handtellingen of buikgevoel. Deze oplossingen kunnen breed ingezet worden bij het monitoren van rust- en natuurgebieden, maar ook bij het meten van de drukte in winkelstraten of bij evenementen.

Wilt u meer weten over de oplossingen van Bureau RMC en haar mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met Huib Lubbers. Dit kan via h.lubbers@rmc.nl, op 06-21 885 293 of neem contact op met Bureau RMC.