In het eerste kwartaal van 2023 telden we minder passanten in de Nederlandse winkelstraten, zelfs met de winkelsluiting in de eerste twee weken van 2022 meegerekend. Het blijkt dat er 12% minder mensen door de winkelstraten liepen. Wellicht is dit voor een deel te verklaren door de koude en natte maand maart, waardoor voorjaarsaankopen voor de consument niet hoog op de agenda stonden. Deze volume-afname wordt dikwijls door conversieverbeteringen en prijsverhogingen opgevangen en zo is de pijn voor retailers niet altijd voelbaar in de portemonnee. Maar daar schuilt ook het gevaar want minder mensen betekent op de lange termijn minder omzet. De online verkoop zal overigens naar verwachting in het eerste kwartaal behoorlijk zijn gedaald t.o.v. het voorgaande jaar, waar de positieve corona-effecten meetbaar waren. Het blijft lastig vergelijken.

De verschillen tussen de winkelgebieden zijn echter groot. Zo doen de winkelcentra, niet-binnenstedelijke winkelgebieden, in de onderzoeken van Bureau RMC het beduidend beter (-7%) dan de binnensteden (-13%). Opvallend is ook dat de grote steden minder last hebben van de rustige winkelstraten dan de middelgrote steden. Zo worden er in Amsterdam in de Kalverstraat zelfs 18% meer passanten geteld in het eerste kwartaal, maar in Amersfoort (-9%) en Arnhem (-8%) minder passanten geteld. De zaterdag als winkeldag wordt belangrijker in vergelijking met de jaren ervoor en de stijging van het zondag winkelen lijkt verleden tijd. Doelgerichte winkelgebieden, beter bekend als de woonboulevards, hebben ook beduidend minder mensen (-18%) gezien in het eerste kwartaal.

Het is zonneklaar dat het winkelgedrag van de consument de laatste jaren sterk is veranderd. Enerzijds door verruiming van de mogelijkheden om online te shoppen, anderzijds omdat fysiek winkelen beperkt mogelijk was. Misschien wel om die reden dat de fysieke winkel nu meer in de belangstelling staat in relatie tot de webshop. Het lijkt een recente trend te zijn, die maar weinigen zagen aankomen. Het blijkt maar weer dat inflatie, oorlogsdreiging en sterk gestegen voedingskosten zorgen voor een onzekere toekomst en het winkelgedrag van morgen bepalen. Wil je als gemeente, vastgoedeigenaar of retailer de consument begrijpen en op zijn toekomstig gedrag inspelen, dan is het essentieel te onderzoeken waar hij gisteren heeft gewinkeld.