We leven in een lastige tijd, zeker voor de winkelstraten en winkeliers. Nu het weer steeds een beetje drukker wordt en meer winkels de deuren openen in de Nederlandse winkelstraten is het van cruciaal belang om te weten op welke tijdstippen het in de binnenstad of winkelgebied druk is. Is als gevolg van het coronavirus het Nederlandse winkelgedrag veranderd? Wanneer is het voor de consument veilig om te winkelen en wanneer is het voor de handhavers nodig om extra waakzaam te zijn?

Bureau RMC heeft nagedacht over hoe zij een steentje kan bijdragen aan het beantwoorden van deze en andere vragen over veilig winkelen in de toekomst, na corona. Omdat er per stad best verschillen zijn in druktepieken heeft RMC een druktematrix ontwikkeld. De matrix maakt op lokaal niveau zichtbaar wat de drukke en minder drukke momenten zijn. Daardoor is per plaats makkelijk te zien wat goede momenten zijn om veilig te winkelen.

In de binnenstad van Haarlem bijvoorbeeld is het met name op de maandag tussen 12.00 en 13.00 uur beduidend rustiger is dan op de overige dagen. Op de zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur is het juist behoorlijk druk in de binnenstad. De binnenstadmanager zou dit kunnen gebruiken om te stimuleren dat er vooral op de rustiger momenten gewinkeld gaat worden.

 Naast de binnensteden is er ook een druktematrix beschikbaar van de boodschappen- en doelgerichte winkelgebieden. Wanneer we kijken naar een doelgericht winkelgebied als WOOON Leiderdorp zien we een ander beeld dan in de binnenstad van Haarlem. Zo verspreidt de drukte zich meer over de dag. Een drukke periode wordt afgewisseld met een minder drukke periode en met name op woensdag is het relatief rustig.

Met de CityTraffic-methode tellen we in meer dan 120 steden in Nederland. Wilt u ook inzicht krijgen in het druktebeeld in uw plaats of stad? Voor € 199,- leveren we u de RMC-druktematrix. Wilt u van meerdere locaties of op reguliere basis het druktebeeld ontvangen? Neem dan contact op met Huib Lubbers op h.lubbers@rmc.nl of bel Bureau RMC op 020-6535588 voor een aanbod op maat.

Om de effecten van de coronamaatregelen in de winkelstraten te kunnen monitoren stelt Bureau RMC onze passantentellingen kosteloos ter beschikking van iedereen die in een binnenstad of winkelgebied actief is . Wilt u dit aanvragen? Lees dan hier hoe u dat kunt doen.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste retailnieuws? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief!